kontakt - advokát Franc a Strejček - ikona telefonu s tel. číslem 377 320 785

Advokáti:

Mgr. Marian Franc
tel. 737 712 328

Mgr. Petr Strejček
tel. 732 722 002


Právní služby poskytujeme v těchto oblastech: • Obchodní právo
  Zakládání a transformace společností,
  pohledávky, kompletní agenda spojená s chodem společnoti.

 • Občanské právo
  Pohledávky, převody nemovistostí, nájem bytů.

 • Správní právo
  Zastupování ve správních řízeních,
  komunikace s úřady, řízení spojené s nemovitostmi.

 • Rodinné právo
  Rozvody, záležitosti ohledně dětí a vypořádání majetku.

 • Trestní právo
  Zastupování ve všech trestních věcech.

 • Pracovní právo
  Sepis pracovních smluv, výpovědi,
  náhrady škody zaměstnancem, zastupování v pracovněprávních sporech.Právní služby ve specifických oblastech práva:

 • Administrace projektů, dotací
  - dotace EU a dotace ze státního rozpočtu

 • Veřejné zakázky
  - zadávací řízení, kompletní realizace

 • Finanční právo
  - daňová kontrola: konzultace, posouzení, odvolání

 • Stavební právo
  - komplexní právní služby

 • Zajištění znaleckých posudků v oblasti oceňování nemovitostí